Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Ontstokentandvlees-info.nl

Art.1: Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle informatie die wordt weergegeven op ontstokentandvlees-info.nl

Artl.2: Aansprakelijkheid

2.1 Alle informatie die u kunt lezen op ontstokentandvlees-info.nl heeft uitsluitend het doel om u te voorzien van informatie. De tips, middelen, claims, beweringen en welke informatie dan ook is niet bedoeld ter vervanging van medisch advies. Neem altijd contact op met uw huisarts, tandarts of medisch specialist voordat u besluit uw probleem, ongemak of ziekte te behandelen of als u besluit de verkregen informatie op ontstokentandvlees-info.nl toe te passen of te gebruiken voor welk doel dan ook.

Alle afnemers van de informatie die geraadpleegd kan worden op ontstokentandvlees-info.nl stemmen ermee in de risico’s van de informatie voor eigen rekening te nemen. De auteurs en eigenaars van ontstokentandvlees-info.nl worden vrij verklaard van alle medische claims, schade, verwonding of overlijden, met daarin verwerkt claims over nalatigheid die is ontstaan uit de door ons aangeboden informatie. Daarnaast kunnen de eigenaars of auteurs van ontstokentandvlees-info.nl niet aansprakelijk worden gesteld voor psychologische klachten.

Ga naar homepage