De informatie, de tips, de middelen en de claims die worden weergegeven op ontstokentandvlees-info.nl zijn niet geëvalueerd of bewezen door artsen, onderzoekers of overheidsinstanties.

 Tevens zijn de tips, middelen, informatie en claims niet bedoeld om een ziekte, orale complicatie of welk lichamelijk ongemak dan ook te behandelen, te genezen, te diagnosticeren, op te lossen of te voorkomen.
De informatie die wordt weergegeven op ontstokentandvlees-info.nl is puur ter kennisgeving en niet bedoeld als vervangend advies van een dokter, tandarts, fysiotherapeut of medisch specialist. Het is niet de bedoeling dat u deze informatie gebruikt om een lichamelijk ongemak of ziekte te diagnosticeren of te behandelen.
Ook de middelen die worden aanbevolen zijn niet bedoeld ter vervanging van medicatie of andere geneesmiddelen. Het is van belang dat u te allen tijde een arts, tandarts of medisch specialist bezoekt alvorens u besluit gebruik te maken van de tips en aanbevolen middelen op ontstokentandvlees-info.nl.
De schrijvers of eigenaren van ontstokentandvlees-info.nl zijn op geen enkele manier aansprakelijk wanneer u besluit de informatie, claims, tips of middelen toe te passen en daaruit blijkt dat er schade of een ziekte is ontstaan.
Wanneer u uzelf verdenkt van een ziekte of welk lichamelijk ongemak dan ook, bezoek dan direct een tandarts of medisch specialist.
Wij kunnen niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie die wordt weergegeven op ontstokentandvlees-info.nl.
A&E Goodies aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, dat verband heeft met ontstokentandvlees-info.nl.

Meningen, tips, beweringen en claims die worden weergegeven op deze website, zijn vooral gedaan omdat de auteur dit vindt. Het zegt dus niets over de juistheid, ondanks dat we proberen u zo goed mogelijk en zo onderbouwd mogelijk te informeren.

Wij kunnen niet garant staan voor de informatie die wordt weergegeven op ontstokentandvlees-info.nl geschikt is voor het doel waarvoor u het gebruikt. Alle informatie en middelen bieden geen garantie als het gaat om deugdelijkheid of geschiktheid waarvoor u het wenst te gebruiken.

Wij raden u aan om de website puur ter kennisgeving te lezen. Voor onafhankelijke informatie zult u echter naar een specialist zoals een arts of tandarts moeten gaan.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. A&E Goodies behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Links naar websites

Op deze site vindt u links naar andere websites. A&E Goodies is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites alsmede hoe die websites omgaan met uw persoonsgegevens.

Terug naar  de homepage